PET-CT skener

Zašto je važno da rezultate vaših PET-CT snimaka pregleda još jedan specijalista?

PET-CT (ili skraćeno PET skener) je specifična dijagnostička metoda po tome što predstavlja kombinaciju dve tehnologije koje spojene u jednu omogućavaju radiolozima da steknu sliku o stanju samih ćelija i promena u njihovoj strukturi. Veoma je značajan u određivanju proširenosti bolesti, ali i u proceni efekta terapije. Karakter oboljenja koja se na ovaj način dijagnostikuju je takav da procena radiloga koji pogleda snimak može biti presudna. Na primer, udaljene metastaze, odnosno diseminovana bolest, može se proceniti ovom metodom, međutim pojedine benigne promene i druge sistemske bolesti mogu nas navesti na pogrešnu dijagnozu. Zato se neretko PET-CT skener pogrešno interpretira, pa se preporučuje da uvek bar dva para stručnih očiju pogledaju snimke i slože se oko daljih koraka.

Konsultujte specijalistu

konsultacija

Posavetujte se sa najpouzdanijim radiolozima u borbi protiv metastaza i drugih oboljenja koje otkriva PET skener

PET-CT skener pruža veliku pomoć u borbi protiv karcinoma i srčanih bolesti jer daje jedinstven uvid u ljudsko telo. Klinike koje su partneri Double Check centra i same pružaju uslugu snimanja PET skenerom, a njihovi lekari u tome imaju ključnu ulogu. Zato je njihovo iskustvo široko: ne samo da su bili u prilici da vide i protumače mnogobrojne nalaze, već su pratili pacijente tokom čitavog procesa lečenja, u različitim stadijumima bolesti. Njihovo znanje je dragoceno i zato smo kreirali Double Check - digitalni centar putem kog svako može lako da dođe do njihovog mišljenja, bez zakazivanja i čekanja.

Cena tumačenja snimaka
urađenih PET-CT skenera

STANDARDNA

10000 RSD

Izveštaj lekara u
roku od najviše

24 sata

HITNA

12000 RSD

Izveštaj lekara u
roku od najviše

24 sata

Zatražite drugo mišljenje

Šta je PET-CT skener?

PET-CT skener predstavlja kombinaciju dva uređaja – PET (Positron Emission Tomography) koja pokazuje metabolizam i funkcije ćelija, i CT (Computed Tomography) koji detaljno prikazuje anatomiju organa. Rezultat kombinovanja ova dva uređaja u jedan kreira visoko definisanu 3D sliku unutrašnjosti ljudskog tela, koja lekarima daje informacije o stanju pacijenta, je ključan pri odabiru najboljeg oblika terapije. Ova dijagnostička metoda ima presudnu ulogu kod karcinoma i srčanih bolesti i omogućava radiolozima da rano otkriju i utvrde stadijum karcinoma, pa samim tim i da znatno povećavaju šanse za oporavak.

konsultacija

Kako da dostavite svoje rezultate
PET skenera Double Check lekarima?

Nakon snimanja PET CT skenerom dobili ste svoj nalaz, najčešće u digitalnoj formi (CD, USB,
e-mail). Pored toga, dobili ste i izveštaj lekara, a u većini slučajeva, pacijenti koji nam se javljaju
pored snimaka imaju i dodatnu medicinsku dokumentaciju koja je važna za sticanje jasne slike
o njegovom stanju. Putem Double Check platforme, sve ove dokumente možete brzo i jednostavno
da prosledite lekaru po vašem izboru. U roku od najviše 24 ili 48 sati, na vašu email adresu stići će
izveštaj lekara koji je ujedno i medicinski relevantan i vama razumljiv - pogledajte primer

Zatražite drugo mišljenje