Magnetna rezonanca

Zašto snimke magnetne rezonance treba da pogleda još jedan iskusan radiolog?

Magnetna rezonanca (MRI), ili u narodu poznata kao „magnet” može biti jedan od ključnih koraka u različitim procesima dijagnostike. Ova metoda često od radiologa traži definitivnu dijagnozu i odgovore za naredne korake lečenja, kao na primer – Koliki prostor zahvata bolest? Gde se nalazi? Kako se proširila i šta je obuhvatila? Da li operisati i kako pristupiti lečenju? Zato su iskustvo i kredibilitet specijalite koji čita MRI snimke u velikom broju slučajeva presudni za dalji tok lečenja.

Double Check je okupio istaknute stručnjake, specijaliste i doktore nauka koji se, pored svog redovnog rada, aktivno usavršavaju u Evropi, Rusiji i Americi. Na taj način, njihova znanja i najnovija otkrića iz oblasti dijagnostike različitih oboljenja dostupna su svim korisnicima Double Check platforme.

Konsultujte specijalistu

konsultacija

Lekari specijalizovani za tumačenje MRI snimaka glave, kičme, abdomena i drugih delova tela

S obzirom na to da želite da čujete drugo mišljenje, ono treba doći od eksperta koji iza sebe ima veliki broj pregledanih nalaza. Pored toga, lekari u Double Check centru su istovremeno i edukatori, kao i autori mnogih radova na teme iz njihovih oblasti, te osobe sa bogatim i relevantnim iskustvom. Pogledajte našu listu stručnjaka koji su vam dostupni i pronađite lekara čije mišljenje želite da dobijete, bilo da su u pitanju delovi tela, organi, mekotkivne strukture ili cele regije.

Cena usluge drugog mišljenja
za snimke magnetne rezonance

STANDARDNA

8000 RSD

Izveštaj lekara u
roku od najviše

24 sata

HITNA

8000 RSD

Izveštaj lekara u
roku od najviše

24 sata

Zatražite drugo mišljenje

Šta je magnetna rezonanca?

Magnetna rezonanca je bezbolna radiološka metoda koja nam omogućava najpouzdaniju vizualizaciju svih tkiva i organa u telu. Zbog svoje preciznosti, krucijalna je u dijagnostici velikog broja oboljenja i gotovo je nezaobilazna u lečenju tumora, različitih vrsta povreda, kao i u praćenju stanja prilikom oporavka od trauma.

Magnetna rezonanca je neizostavna u dijagnostici bolesti mozga, kičmenog stuba, krvnih sudova glave, vrata i kičmene moždine. Takođe, daje uvid u promene na dojkama, organima u stomaku, kao i na maloj karlici (što je posebno važno u ginekološkom praćenju ploda). Ima veliki značaj u procesu tretiranja oboljenja muskulo-skeletnog sistema gde ukazuje na stanje zglobova - kolena, lakta, ramena i kuka. Uz pomoć MR može se utvrditi stanje tetiva, hrskavica i ligamenata, a i proceniti kada je slučaj za operaciju ili zamenu zgloba.

konsultacija

Kako da zatražite drugo mišljenje
o rezultatima magnetne rezonance?

Na Double Check platformi možete kroz svega nekoliko koraka da pošaljete lekaru svoju
dokumentaciju (sam snimak, ali i druge relevantne izveštaje i nalaze) kako bi se on u potpunosti
upoznao sa vašom situacijom. Imate priliku da izaberete nekoga od naših lekara specijalista koji će u
najkraćem mogućem roku dati svoje mišljenje u vidu izveštaja koji vam stiže na email za najviše 48 sati.
Ovaj izveštaj je relevantan medicinski dokument koji možete dalje koristiti u svom medicinskom procesu.
Pogledajte kako izgleda primer drugog mišljenja.

Zatražite drugo mišljenje