USLOVI KUPOVINE USLUGE

Opšti uslovi

Po izvršenom prijemu narudžbine putem vebsajta, prodavac je u obavezi da izvrši elektronsku potvrdu na e-mail adresu koju ste naveli i obavesti Vas o svim bitnim informacijama u vezi sa dostupnošću, isporukom i načinom plaćanja koje ste izabrali prilikom naručivanja., Nakon što jednom potvrdite narudžbinu, imate pravo na odustanak od iste pod uslovima i na način propisan Obaveštenjem o pravu na odustanak od ugovora čija se pravila nalaze u dokumentu pod nazivom Povraćaj/Reklamacija. Double Check d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Double Check) se obavezuje da naručene usluge isporuči saobrazne ugovorenim uslovima i u predviđenom roku. Sve naručene usluge se isporučuju na adresu koju ste naveli, fizički ili elektronski. U slučaju bilo kakve promene, Double Check je dužan da Vas o istoj obavesti na Vašu e-mail adresu. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, ukoliko se materijali povezani sa uslugama šalju fizički na Vašu adresu, bićete obavešteni elektronskim putem.

Cene

Katalog cena na ovom sajtu iskazan je u dinarima. Double Check nije u sistemu PDV-a. Double Check ne može da garantuje da su sve informacije na ovom sajtu u potpunosti ispravne.
Plaćanje se obavlja u dinarima (RSD). Ukoliko se plaćanje vrši platnim karticama inostranih banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u „settlement“ valutu banke (EUR) prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije na taj dan. Pri zaduživanju platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.
Pomenuta cena koja je različita od RSD, a navedena na sajtu, informativnog karaktera je i zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do odstupanja od iste. Sva plaćanja se vrše direktno izabranoj partnerskoj klinici Double Check-a sa kojom Double Check ima zaključen ugovor.

Plaćanje

Plaćanje platnom karticom putem Interneta

U slučaju posedovanja Visa, MasterCard ili Maestro platne kartice odobrene od strane banke izdavaoca za online plaćanje, možete izabrati ovaj način plaćanja. Nakon što potvrdite narudžbinu, na internet stranici Double Check-a vršite unos podataka sa platne kartice i obavljate plaćanje. Ukoliko je transakcija uspešna bićete obavešteni da je plaćanje uspešno obavljeno. Ukoliko plaćanje nije uspelo, bićete Vam dostavljena informacija o neuspehu transakcije i moći ćete da ponovite plaćanje ili da izaberete drugi način plaćanja.
Iz bezbednosnih razloga, podaci o Vašoj platnoj kartici su vidljivi samo Unicredit banci kao procesoru kartica. Stranica banke je zaštićena i sigurna za ovu vrstu transakcija. Plaćanje se na ovakav način vrši direktno izabranoj partnerskoj klinici Double Check-a sa kojom Double Check ima zaključen ugovor.

Zaštita prilikom plaćanja platnom karticom putem Interneta

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Plaćanje uplatom na tekući račun

Vašu narudžbinu možete platiti direktnom uplatom na tekući račun, uz obavezno navođenje poziva na broj koji se odnosi na broj narudžbine. Plaćanje se može izvršiti standardnim nalogom za uplatu u bilo kojoj pošti ili banci, ili putem Interneta ako imate Internet pristup svom računu (web banking). Plaćanje se na ovakav način vrši direktno izabranoj partnerskoj klinici Double Check-a sa kojom Double Check ima zaključen ugovor.

Zaštita privatnosti

Double Check se obavezuje na zaštitu privatnosti podataka o ličnosti korisnika saglasno važećim propisima. Navedeni podaci će biti korišćeni isključivo u svrhe kupovine na našem vebsajtu. Svi posetioci koji su se prijavili za primanje newsletter-a imaju mogućnost da se odjave sa liste za primanje u svakom newsletter-u koji dobiju na email adresu. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima Double Check-a i klinikama partnerima Double Check-a odnosno njihovim zaposlenima i izabranim lekarima.Svi zaposleni u Double Check-u odgovorni su za poštovanje i postupanje u skladu sa načelom zaštite privatnosti.

Odgovornost

Double Check ne pruža zdravstvenu uslugu davanja drugog mišljenja korisnicima već isključivo uslugu pronalaženja odgovarajućeg stručnjaka za davanje drugog mišljenja na zahtev korisnika i dostavljanje drugog mišljenja na medicinske nalaze korisnicima. Za svaki vid štete koji može da proistekne iz datog mišljenja odgovorne su klinike partneri Double Check-a odnosno lekari koji su dali drugo mišljenje na medicinske nalaze korisnika.