Mamografija

Kada se savetuje da
mamografski nalaz pogleda još
jedan lekar?

Mamografija je dijagnostička metoda koja se primenjuje kod žena bez obzira na starost, dok se onima iznad 40. godine preporučuje i u preventivne svrhe. Tačnost tumačenja dijagnostičkih mamograma kod mlađih žena iznosi samo 65%, pa se njima preporučuje da pored obaveznog ultrazvučnog pregleda, zatraže još bar jedno mišljenje radiologa o svojim nalazima. Kod žena koje su starije od 40 godina promene na dojkama su češće, pa se i u tom slučaju savetuje konsultacija sa specijalistom i kod preventivnih pregleda.

Tokom pregleda, potrebno je da se dojka komprimuje kako bi slika bila što jasnija, ali i pored toga, promene mogu biti teške za detektovanje, a posebno tumori čije rano otkrivanje ima presudan značaj. Sve ovo su razlozi da svoje mamografske snimke podelite sa još jednim stručnjakom, posebno ako treba doneti odluku o punkciji, biopsiji ili hirurškoj intervenciji.

Konsultujte specijalistu
konsultacija

Mišljenje vodećih stručnjaka za skrining i dijagnostičku mamografiju

Double Check centar okuplja klinike u kojima rade neki od najpriznatijih stručnjaka za radiografiju, koji su kroz našu platformu svoju ekspertizu učinili dostupnom svakome ko zatraži njihovo mišljenje. Znanje koje su stekli obrazovanjem i usavršavanjem u zemlji i inostranstvu, kao i iskustvo koje su izgradili dugogodišnjim radom u direktnom kontaktu sa pacijentima, omogućava im da na osnovu vaših nalaza svoje mišljenje mogu brzo i precizno da formulišu i pošalju u vidu izveštaja koji će vam dati jasne upute za dalje korake.

Cena Double Check tumačenja
mamografskih nalaza

STANDARDNA

3000 RSD

Izveštaj lekara u
roku od najviše

24 sata

HITNA

4000 RSD

Izveštaj lekara u
roku od najviše

24 sata

Zatražite drugo mišljenje

Šta je mamografija i kako se radi?

Mamografija je bezbolna radiografska metoda koja se koristi za ispitivanje dojki. Svaka dojka se slika u dve projekcije i dobijaju se najmanje 4 snimka. Nakon toga, lekar tumači snimke i na osnovu toga određuje dalje korake. Najbolja dijagnostika se postiže uz kombinaciju sa ultrazvučnim i palpatornim pregledom. Ova metoda primenjuje se u dve svrhe:

Skrining mamografija je pregled za žene koje nemaju tegobe i radi se sa ciljem da se otkrije zloćudni tumor dojke u ranom stadijumu kada ga ni pacijentkinja ni lekar ne mogu uočiti ili napipati. Ženama starijim od 40 godina preporučuje se da ovakav pregled urade na svake 2 godine.

Dijagnostička mamografija je pregled dojki kod žena koje imaju tegobe ili kod kojih su palpatornim ili ultrazvučnim pregledom uočene određene promene.

konsultacija

Kako se daje drugo mišljenje
za nalaze mamografije?

Double Check svakodnevno dobija veliki broj nalaza koji su urađeni različitim radiološkim metodama.
Svaki od njih se prosleđuje izabranom specijalisti, koji zatim proučava poslate snimke i medicinsku
dokumentaciju. Mamografija je specifična jer tačnost slike koja se dobije zavisi od mnogih faktora kao
što su oblik i struktura organa, kao i od starosti pacijentkinje.

Kada formira svoje mišljenje, lekar ga oblikuje u izveštaj (pogledajte primer) koji predstavlja relevantan
dokument. Sa ovim dokumentom možete da nastavite lečenje u bilo kojoj medicinskoj ustanovi.

Zatražite drugo mišljenje