Da li imate spremne sve dokumente?

Kako bi izveštaj izabranog lekara bio što precizniji, potrebno je da imamo uvid u svu dokumentaciju koju ste prikupili tokom pregleda:

1

Snimak – dokument koji ste dobili snimljen na CD ili
USB (obavezno)

2

Izveštaj lekara – dokument koji ste dobili u fizičkoj
formi a zatim skenirali ili fotografisali (obavezno)

3

Ostala dokumentacija – svi ostali relvantni
dokumenti koje ste dobili tokom lečenja (opciono)

folder-file-ilustracija

Pre početka popunjavanja prijave obavezno pripremite sve dokumente u jednom folderu na svom kompjuteru i imenujte folder svojim imenom i prezimenom, a zatim kompresujte (napravite zipovan) folder.

Nastavite dalje

Imate probelm sa pripremom dokumenata ili sa slanjem upita? Pronađite odgovore na stranici Tehnička
podrška klikom na znak "?" u gornjem desnom uglu.

U redu