Klinike za radiologiju
obezbedile su stručnjake

Double Check digitalni centar okuplja samo one klinike koje su uvažene od strane medicinske zajednice, koje zapošljavaju specijaliste sa relevantinim licencama, značajnim iskustvom i istaknutim dostignućima. Drugim rečima, najbolji od najboljih radiologa, stoje vam na raspolaganju.
Pogledajte koje su sve klinike partneri Double Check centra i pronađite specijalistu sa kojim želite da se konsultujete.

Za više informacija nastavite na dole

icon

CITYMEDIK

Beograd citymedik.rs

CITYmedik DIJAGNOSTIKA je specijalistička ordinacija fokusirana na preglede magnetnom rezonancom i ultrazvukom koja okuplja visoko-kvalifikovane stručnjake različitih specijalizacija.

icon

DR SCI.MED. BOJAN BANKO

Specijalista radiologije

Dr Banko je stručnjak za MR i CT preglede hepatobilijarnog i digestivnog sistema, zglobova, mišića, grudnog koša i srca. Studije medicine završio je u Beogradu, a usavršavao se u Beču (Allgemeines Krankenhaus), Roterdamu (Head and Neck MR imaging) i Madridu (Musculoskeletal radiology). Pored klinike CITYmedik dijagnostika, dr Banko je lekar Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu u okviru Kliničkog centra Srbije i partner Double Check centra.

icon

DR TATJANA PAVLOVIĆ

Specijalista radiologije

Dr Pavlović je ekspert za interventne procedure u oblasti dojke, prevashodno Breast imaging (mamografija, MRI, biopsija dojke pod kontrolom mamografije). Ima specializaciju iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kao i radno iskustvo na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Takođe, bila je asistent na katedri radiologije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Dr Pavlović se kontinuirano edukovala u oblastima vezanim za prevenciju i lečenje raka dojke u Japanu, Americi, Evropi i Srbiji.

icon

DR SANDRA BANJALIĆ

Specijalista radiologije

Posebna sfera rada dr Banjalić je MDCT i MR dijagnostika u oblasti neuroradiologije. Specijalizaciju iz radiologije je stekla na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a radno iskustvo u Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS, kao i na Institutu za neurologiju KCS. Usavršavala se u Školi neurologije i neurohirurgije u Holandiji, ESOR GALEN Foundation kursevima i učestvovala na brojnim kongresima i seminarima u Srbiji i inostranstvu.

icon

DR MILICA MITROVIĆ JOVANOVIĆ

Specijalista radiologije

Dr Mitrović Jovanović je specijalizovana za MDCT i MR dijagnostiku u oblasti hepatobilijarnog sistema, digestivnog sistema, vrata i grudnog koša. Studije je pohađala na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a stručnost u radu stekla na Institutu za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS. Kontinuirano se unapređuje u oblasti digestivne radiologije, posebno kroz edukaciju koja je usko posvećena dijagnostici gastrointestinalne patologije.

icon

ASS. DR SCI.MED MARIJA JOVANOVIĆ

Specijalista radiologije

Dr Jovanović je usko specijalizovana za MR preglede centralnog nervnog sistema - mozga i kičmenog stuba. Zaposlena je u u Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS, a iskustvo je sticala na Katedri za radiologiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Dr Jovanović je stalni član Konzilijuma za tumore CNS Klinike za neuroonkologiju KCS, autor mnogih naučnih radova i predavač u školama neuroradiologije i muskuloskeletne radiologije.

icon

ASS. DR SCI.MED. DUŠAN DAMJANOVIĆ

Specijalista radiologije i neurologije

Dr Damjanović je specijalizovan za MR i MDCT preglede centralnog nervnog sistema, a takođe se bavi i dijagnostikom i lečenjem multiple skleroze. Usavršavao se na Naučnom Institutu San Raffaele Univeziteta „Vita – Salute“ u Italiji, kao i na Institutu za Radiologiju i MRI, Univerzitetska Klinika Kristijan Dopler u Austiji. Bavi se edukacijom u „Školi radiologije“. Zaposlen je na Odseku neuroradiologije odeljenja magnetne rezonance Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS od 2007. godine.

icon

DR DRAGANA DŽELEBDŽIĆ

Specijalista radiologije

Oblast fokusa Dr Dželebdžić je radiološka dijagnostika oboljenja centralnog nervnog sistema. Iskustvo je stekla u Centru za radiologiju i Magnetnu rezonancu i Urgentnom centru KCS. Usavršavala se kroz brojne kongrese neuroradiologa, ESOR GALEN Foundation kurseve, zatim na MR i CT školama u Beogradu i Evropi. Član je nekoliko istaknutih srpskih i evropskih udruženja radiologa. Učestvovala je u objavi više naučnih radova iz oblasti neuroradiologije.

icon

DR TIJANA RADOVIĆ

Specijalista radiologije

Dr Radović ima više od 12 godina iskustva u radiološkoj dijagnostici, sa fokusom na radiografiji, fluoroskopiji, ultrazvučnoj, CT i MR dijagnostici. Posebno se posvećuje dečjoj radiologiji, pedijatrijskim pacijentima i njihovim roditeljima. Studije medicine je završila u Beogradu, gde je i zaposlena u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova. Usavršavala se kroz studijske posete i projekte u Londonu i Cirihu, često učestvuje na prezentacijama i publikacijama i nastoji da bude u koraku sa aktuelnostima.

icon

ASS. DR SCI.MED. STRAHINJA ODALOVIĆ

Specijalista nuklearne medicine, radiolog

Oblast ekspertize dr Odalovica je PET/CT dijagnostika onkoloških, neuroloških i inflamatornih oboljenja, kao i dijagnostika i terapija oboljenja endokrinih žlezda, pre svega štitaste žlezde. Trenutno je na specijalizaciji iz radiologije. Zaposlen je u Centru za nuklearnu medicinu KCS i na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bavi se istraživanjem i poznati je autor brojnih publikacija, kao i predavač na domaćim i međunarodnim kongresima i edukacijama.

icon

DR JELENA ŠIŠEVIĆ

Specijalista radiologije

Oblast kojom se Dr Šišević dominantno bavi je dijagnostika oboljenja hepatobilio-pankreatičnog i digestivnog sistema, zatim MR i CT dijagnostika organa abdomena i male karlice. Trenutno je na doktorskim studijama iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Iskustvo je stekla u KCS na Odseku urgentne, zatim digestivne radiologije, a u ovom trenutku je zaposlena u Centru za magnetnu rezonancu. Učesnik je brojnih kongresa u Srbiji, kao i evropskih škola radiologije.

icon

DOC. DR SCI.MED. JELENA KOVAČ

Specijalista radiologije

Usko specijalizovana za MR i CT preglede hepatobilijarnog i digestivnog sistema, vrata i grudnog koša. Studije medicine je završila u Beogradu, a užu specijalizaciju poseduje iz oblasti digestivne radiologije. Zaposlena je u Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS, kao i na katedri radiologije Medicinskog fakulta u Beogradu. Dr Kovač se preko 15 godina usavršava kroz kurseve, studijske posete i seminare u Srbiji, Nemačkoj i Turskoj, posebno u oblasti dijagnostike digestivnog trakta.

Pronašli ste lekara čije
mišljenje želite da čujete?

Pošaljite svoje nalaze