CT skener

Zašto je dijagnostika preciznija kada CT skener nalaz pogleda još jedan radiolog?

Multislajsni skener, ili skraćeno MSCT, vrlo je uobičajena metoda radiloške dijagnostike. Statistički gledano, može se reći da svaki treći čovek bar jednom u životu uradi ovakav pregled. MSCT snimanje postalo je nezamenljiva procedura koja se koristi kod precizne bolničke, ali i kod urgentne dijagnostike. Zato vreme i brzina često mogu biti presudni faktori, ali i glavni uzroci za nepreciznu dijagnostiku. Imajući u vidu vreme koje je potrebno lekaru da se posveti jednom nalazu, kao i to da su tumačenja često hitna, kreirali smo sistem u kom vaši nalazi automatski stižu lekaru, a on ima na raspolaganju 24, odnosno 48 sati da pošalje svoje mišljenje. Na ovaj način, brzo možete da potvrdite dijagnozu koja je data i da nastavite sa daljim koracima lečenja.

Konsultujte specijalistu

konsultacija

Prepustite čitanje CT nalaza specijalistima za skener glave, abdomena, pluća i drugih delova tela

Ono što savetujemo svima koji su došli u priliku da dobiju radiološki snimak bilo koje vrste, je da nema potrebe sami da pokušavaju da ga protumače. To vas može dovesti do pogrešnih zaključaka i odluka, pa samim tim i usporiti ili skrenuti lečenje sa pravog puta. Kada želite da čujete još jedno mišljenje, preporučujemo da konsultujete nekoga od specijalista sa kojima sarađuje Double Check. Ukoliko vam je već preporučen stručnjak potražite ga po imenu, a ako nije, pogledajte za koju oblast medicine ili deo tela su naši lekari specijalizovani.

Cena analize skenera
od strane Double Check lekara

STANDARDNA

8000 RSD

Izveštaj lekara u
roku od najviše

24 sata

HITNA

10000 RSD

Izveštaj lekara u
roku od najviše

24 sata

Zatražite drugo mišljenje

Šta je CT skener?

CT skener je skrećeni naziv za Multislajsni skener (MSCT) i predstavlja dijagnostičku metodu veoma širokog spektra. Ona se može koristiti za moge delove tela, i sa različitim dijagnostičkim ciljevima.

Skener glave nam omogućava da razlikujemo tkivo tumora, edematozno moždano tkivo, kapsule apscesa mozga, hematom, infarkt i kalcifikacije, dok nam skener abdomena može otkriti patološke kolekcije tečnosti, tumore, kao i neke bolesti urinarnog trakta. Skenerom kičme otkrivamo tumore, povrede, degenerativne promene, deformitete, hernije diskusa i druge probleme. CT skenerom se mogu otkriti infekcije, proširenja krvnih sudova (aneurizme), tumori i metastaze na organima poput pluća, jetre, pankreasa i nadbubrežne žlezde, a takođe je koristan pri evaluaciji povreda slezine i otkrivanju mesta i uzroka stvaranja bloka u protoku žuči.

konsultacija

Šta je sve potrebno da pripremite i pošaljete
da biste dobili drugo mišljenje o CT nalazima?

Kako bi lekar imao što jasniju sliku o vašem zdravstvenom stanju i kako bi mogao da pruži što
precizniji dijagnostički izveštaj, potrebno je da pripremite svu dokumentaciju koja je vezana za
aktuelno stanje zbog kojeg ste i uradili snimke MSCT skenerom. Svakako, potrebno je da pošaljete
svoje snimke, a pored njih i izveštaj lekara koji vas je pregledao. Svu ovu dokumentaciju šaljete
putem Double Check platforme, a izveštaj vam stiže na email u roku koji ste označili.
Pogledajte primer izveštaja kako biste znali šta da očekujete.

Zatražite drugo mišljenje