септембар 1, 2020

Dr Bojan Banko: Dva para očiju vide bolje od jednog, posebno u radiološkoj dijagnostici


Imate priliku da upoznate lice koje stoji iza Double Check centra – specijalistu radiologije dr sci.med Bojana Banka od koga možete dobiti drugo mišljenje o svojim snimcima i tako osigurati naredne korake lečenja – jednostavno i bezbedno, putem naše online platforme.

Doktor Banko ima 12 godina radnog iskustva i primarno je zaposlen u Kliničkom centru Srbije, u Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu, a usko je specijalizovan za body imaging (pregled tela i dijagnostikovanje svih patoloških promena koje se dešavaju u grudnom košu, abdomenu, maloj karlici i na zglobovima). 

Razgovarali smo sa doktorom Bojanom Bankom o njegovom iskustvu, specijalizaciji, o trendovima u svetu radiološke dijagnostike, kao i o tome kako je postao jedan od prvih partnera Double Check centara i koji je značaj drugog mišljenja lekara. Kroz ovaj intervju dobićete odgovore na mnoga pitanja koja se tiču radiološih izveštaja, aktuelnih tema i situacija u kojima pacijenti najčešće traže drugo mišljenje od dr Bojana Banka. 

Pre svega, recite nam nešto više o svojoj medicinskoj karijeri. Koja dostignuća biste izdvojili? 

Dr Bojan Banko: Moj prvi karijerni uspon je bio kada sam postao doktor nauka iz oblasti radiologije, gde sam doktorirao na onkologiji i postao usko specijalizovan za tumore larinksa i ulogu magnetne rezonance u proceni dijagnostikovanja ovih tumora. Trenutak koji bih još izdvojio je kada sam postao suvlasnik CITYmedic centra za radiološku dijagnostiku.
Tokom dugogodišnjeg rada sam primetio da postoji velika potreba za konsultovanjem u vezi sa dijagnozama pacijenata, prvenstveno među mojim kolegama (od kojih i sam neretko tražim savete), a zatim i pacijentima koji su mi često tražili drugo mišljenje. Shvatio sam da je polako kod nas počela da se razvija ta kultura drugog mišljenja i da ljudi sve više uviđaju njegov veliki značaj za sigurnu dijagnozu. 

„Postao sam partner Double Check platforme, gde su okupljeni neki od najboljih radiologa iz Beograda i Srbije, oni u čiji kvalitet rada sam apsolutno siguran.” 

Formirali smo Double Check platformu koja se bavi posredovanjem između pacijenata i radiologa u procesu postavljanja dijagnoze. To su visoko stručni i usko specijalizovani ljudi koji se bave radiologijom, a takođe su specijalisti u svojim oblastima (magnetna rezonanca, skener, imaging dojke, specijalisti nuklearne medicine koji se bave PET skenerom). Okupili smo radiologe koji su najbolji u svojoj oblasti i visoko kompetentni za davanje drugog mišljenja.

Kako je došlo do toga da Vas zainteresuje dijagnostika? Zašto ste izabrali baš radiologiju?

Dr Bojan Banko: Moram Vam priznati, istina je da to nije bio moj izbor, ali kad pogledam unazad – ništa ne bih promenio. Ono što je manje poznato je da veliki broj mladih ljudi na početku studija medicine nije baš svesno šta će izabrati, u kojem će smeru krenuti njihov karijerni put. 
Sećam se reči jedne svoje profesorke koja je rekla da većina studenata žele da budu hirurzi, ali da se u toku svog školovanja te želje mnogo puta promene u skladu sa sopstvenim afinitetima, veštinama, i uopšte otkrivanjem svojih kapaciteta. 

Tokom studija sam shvatio da ne želim da budem hirurg, ali nisam znao da ću biti radiolog. Dobijao sam savete sa različitih strana vezanih za usmerenje na radiologiju – govorili su mi da je ona veoma interesantna, ali što je još važnije, da se bez nje ne može. Mogu da kažem da sam je ja zapravo veoma zavoleo jer sam se u njoj potpuno pronašao. Što se kaže, da mogu sada, sa ovom pameću, ponovo da biram – ja bih je sigurno opet svesno izabrao.

Svoje medicinsko obrazovanje i usavršavanje ste sticali kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Kako je to uticalo na Vaš rad u praksi? 

Dr Bojan Banko: Tokom specijalizacije sam nekoliko meseci proveo u Beču na AKH klinici gde sam imao prilike da vidim njihov način rada, a takođe da uporedim stanje u Srbiji u odnosu na Evropu i naše kolege. To mi je puno pomoglo da napravim komparaciju u načinu rada, kvalitetu, pristupu i samoj opremi koju koristimo. 

Uvideo sam da radimo na sličan način i imamo sličnu tehnologiju, što mi je dalo vetar u leđa i potvrdilo da smo moje kolege i ja na pravom putu. Pored Beča bio sam u Madridu, Roterdamu i Parizu radi usavršavanja i dodatnog obrazovanja. Sva ta iskustva su mi pomogla da proširim vidike i da one prakse koje smatram dobrim nastavim da primenjujem, bez obzira na to gde sam za njih saznao. 

Šta po Vašem mišljenju odlikuje dobrog radiologa?

Dr Bojan Banko: Pre svega to je dobro teoretsko znanje, svakodnevna praksa i poznavanje klinike – odnosno da zna na koja pitanja treba da odgovori pri susretu sa pacijentom, na šta da se fokusira. Zatim tu je poznavanje radiološke patologije i mogućnost snalaženja u stručnoj dijagnostičkoj literaturi.

Ono što bih posebno izdvojio je timski rad, jer dva para očiju mnogo bolje vide od jednog, posebno kada je reč o radiologiji. To je nešto što je važno kod uspostavljanja dijagnoza, a i davanja drugog mišljenja. Radiološki izveštaji često mogu voditi ka velikim odlukama, a ukoliko su pogrešni, tok lečenja može da ode u sasvim drugom smeru.

„Rekao bih da je ono što čini najbolje radiologe upravo kombinacija svega što sam naveo: teorijskog znanja, praktičnog iskustva i otvorenog pristupa za druga mišljenja.” 

Na koji način ste stekli poverenje svojih pacijenata? 

Dr Bojan Banko: Odgovor je vrlo jednostavan – sve što govorim to i primenjujem. Imam stavove od kojih ne odstupam. Morate znati svoj posao, ali imati i ljudski pristup sa pacijentima gde je važno objasniti situaciju putem jednostavne komunikacije, sa pažnjom i razumevanjem za svaku individualnu potrebu, osećanje i stanje kroz koje on prolazi.

Kada Vam se pacijenti obraćaju za drugo mišljenje? Koje su najčešće situacije?

Dr Bojan Banko: Situacije su veoma različite, od tumorskih dijagnoza do lakših i težih sportskih povreda. Takođe, neretki su primeri u vezi sa PET skenerom koji je u domenu nuklearne medicine i koristi se za procenu difuznih metastaza na telu. Zatim kod mamografije koja bi skoro uvek trebalo da se dodatno proveri, posebno ako ima sumnje na tumorske promene ili mikrokalcifikacije koje mogu biti sastavni deo malignih tumora, gde treba razlikovati te dve stvari.

Izveštaj sa Vašim mišljenjem pacijenti mogu da dobiju i putem Double Check centra. Da li možete da nam kažete nešto više o radiološkim izveštajima? Šta oni sadrže i kako izgledaju?

Dr Bojan Banko: Izveštaji koje daje radiolog sadrže brojne informacije koje su ključne za lečenje. One nam mogu ukazati na postojanje tumorskih promena, njihovu vrstu, gde su lokalizovane i u kakvom su odnosu sa ostalim strukturama. Zatim mogu ukazati na potrebu za operacijom ili na neku drugu opciju lečenja (na primer kod povrede zglobova ili kičmenog stuba gde se nekada može primeniti i fizijatrijsko lečenje bez intervencije). Takođe, ovi izveštaji imaju veliku ulogu u praćenju ponovnog pojavljivanja tumora kod pacijenata koji su primali hemoterapiju.

Postoji pravilo po kojem se piše izveštaj, on mora imati formu i standardizaciju, jer je to medicinski, ali i sudski dokument koji mora biti jasan i drugim stručnim licima koja ga gledaju. Izveštaji su namenjeni lekarima koji razumeju njegov sadržaj i medicinske termine koje pacijenti imaju pravo da ne znaju i ne razumeju. 

Zašto i kada pacijenti traže drugo mišljenje preko Double Check centra?

Dr Bojan Banko: Pre svega zbog sigurnosti u dijagnozu, što može značiti svim pacijentima, ali posebno onima sa kompleksnim ili teškim bolestima, kako bi imali adekvatan način lečenja. Takođe, česti su primeri da pacijenti žele da dođu do određenog lekara koji je stručnjak u nekoj oblasti, a na ovaj način imaju priliku da stupe u kontakt sa njima jednostavno i što je najvažnije, brzo. Moje iskustvo govori da, nažalost, mali broj pacijenata zna da ima pravo na drugo mišljenje, iako ih i sam zakon podržava u tome. 

„Želimo da ohrabrimo pacijente da ne oklevaju i obavezno potraže drugo mišljenje radiologa, ne samo kada imaju sumnju, već i kao sastavni deo odgovornosti prema svom zdravlju.”

Pre svega zato što je to njihovo pravo. Česta je praksa kod lekara da se i sami svakodnevno međusobno konsultuju. Takođe, drugo mišljenje može bitno uticati na dalji tok samog lečenja pacijenta.

Koliko često se Vi konsultujete sa kolegama i čije mišljenje biste preporučuli?

Dr Bojan Banko: Svakodnevno sam u komunikaciji sa kolegama od kojih i ja sam često tražim mišljenje, posebno kad su u fokusu kompleksne dijagnoze u koje želim da budem siguran. Kolege sa kojima se često konsultujem i koje bih i preporučio u vezi sa neuroimaging-om (dijagnostika glave i kičme) su: doktorka Sandra Banjalić, Dragana Dželebdžić, Marija Jovanović i Dušan Damjanović. Zatim, što se tiče onkologije dojke, magneta dojke i mamografije tu je Tatjana Pavlović neko kome apsolutno verujem, a za PET skener preporučio bih Strahinju Odalović, dok za body imaging preporučujem Jelenu Kovač. Po pitanju dečje radiologije, Tijana Radović je neko ko ima moje puno poverenje.

Koliko brzo napreduje medicina u Vašoj oblasti? Koji su trendovi i na koji način se usklađujete sa tehnološkim promenama?

Dr Bojan Banko: Radiologija je nauka tehnologije, možda više od svih ostalih grana medicine i rapidno se menja sa njenim napretkom kojem svedočimo poslednjih godina. Slike i rezolucije postaju sve bolje, te se na njima mogu uočiti i najmanje strukture, što je krucijalno za preciznu dijagnostiku i rano otkrivanje određenih bolesti i može spasiti živote. Veoma je važno da mi kao radiolozi budemo u koraku sa inovacijama i stalno unapređujemo svoje znanje na kursevima i sipozijumima, kako online tako i kroz različita putovanja i praćenje rada svojih kolega iz inostranstva.

Koje su po Vašem mišljenju prednosti online konsultacija sa lekarima, posebno sa radiolozima?

Dr Bojan Banko: Posebno je danas važno da uradimo sve kako bismo maksimalno zaštitili pacijente, ali i doktore, van čekaonica i gužvi. Velika prednost rada online je i u dostupnosti lekara, zatim efikasnosti i skraćivanju vremena na dobijanje rezultata – a vreme je danas veoma dragoceno. Nekada se rezultati čekaju od 7 do 10 dana, a Double Check ga može obezbediti za čak 24 sata, što može uticati na samo lečenje. Za davanje drugog mišljenja nam je neophodna medicinska dokumentacija pacijenta koju možemo da tumačimo i damo svoj izveštaj koji je validan medicinski dokument. 

„Kada je drugo mišljenje u pitanju, sada možemo sve da obavimo online i da pošaljemo pacijentu radiološki izveštaj u digitalnom obliku, što dosta ubrzava čitav proces.”

Za kraj želimo da se osvrnemo na trenutnu situaciju – šta preporučujete svojim pacijentima kada je reč o epidemiji COVID-19?

Dr Bojan Banko: Svako od nas je podložan zarazi. Ukoliko postoje simptomi, važno je da se javite lekaru i testirate. Studije iz inostranstva su pokazale da sticanje kolektivnog imuniteta neće biti delotvorno, jer smo dobili primere da se pacijenti mogu opet zaraziti. Svi se moramo maksimalno čuvati do pojave vakcine. Važno je nositi masku i pratiti sve zdravstvene upute.

Koja je uloga radiologa i tumačenja radioloških snimaka tokom epidemije Covid-19?

Dr Bojan Banko: S obzirom da ovaj virus napada respiratorne organe, rendgen pluća ima veliku važnost. Takođe, rane faze inflamacije mogu se videti i na skeneru, koji može biti druga opcija ukoliko lekar tako proceni. Čak i kod blagih simptoma mogu postojati promene na plućima i zato ih treba proveriti. U poslednje vreme imamo mnogo zahteva za drugo mišljenje, baš povodom ovih snimaka. 

Pričom o aktuelnostima priveli smo kraju razgovor sa dr Bankom koji nam je dao mnoge informacije i jasne instrukcije kome i kada treba da se obratimo, ali i ohrabrenje da zatražimo drugo mišljenje ako želimo da budemo sigurni i maksimalno brinemo o svom zdravlju.

Ukoliko želite da dobijete drugo mišljenje o svojim nalazima od doktora Bojana Banka, možete do njega doći u samo nekoliko koraka, jednostavnim popunjavanjem Double Check online forme. U samom formularu, pri izboru lekara, odaberite Bojana Banka, a njegov radiološki izveštaj će biti na vašoj e-mail adresi za 24 ili 48 sati, u zavisnosti koju opciju izaberete.